Paved paradise

2019, diverse afmetingen, diverse technieken en materialen

Mankato expositie ‘Leven met water’, oktober 2019

Ik ben gefascineerd door de uiteenlopende manieren waarop mensen wereldwijd hun leefomgeving waarnemen en vormgeven. Kenmerkend voor onze tijd en plaats is het bouwen met steen, beton en asfalt. We willen dat onze woning antiseptisch is, een exclusieve menselijke zone. ‘Natuur’ beschouwen we als iets ‘daarbuiten’. We hebben geprobeerd onszelf af te scheiden van andere levensvormen. Als gevolg hiervan raken natuurlijke systemen uit balans en ontstaan symptomen als wateroverlast. Onze dualistische manier van denken stemt niet overeen met de realiteit, waarin levensvormen met elkaar verstrengeld zijn.
Als we onze ogen openen voor deze realiteit, kunnen we veel leren van planten en dieren.

Overview

Wil je meer weten of zien?