Artist Statement

‘Animism is the only sensible materialism’
~ Eduardo Viveros de Castro & Donna Haraway, Cosmopolitical Critters, in Cosmopolitan Animals, 2015

Kunst en magie
Kunst maken is voor mij een sjamanistisch, magisch iets. Esthetiek zit niet alleen in het object, in kleur, reuk en smaak. Het niet-zichtbare, het niet-tastbare heeft invloed, en het hele proces van kunst maken heeft esthetische kwaliteiten. Ik observeer, analyseer, ervaar en voel de zichtbare en niet-zichtbare wereld waarin ik mij begeef. Dat uit zich in schilderijen en installaties van natuurlijke materialen en allerlei vondsten. Ik onderzoek voor mij nieuwe materialen en technieken als kalkhennep en tadelakt. Ik streef ernaar om de vorm af te stemmen op de ecologische inhoud van mijn werk, door voor milieuvriendelijke werkwijzen te kiezen.

In onze westerse, meer wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid zijn we – ondanks alles wat we ermee bereikt hebben – in essentie onoplettend gebleven voor andere manieren van weten. Wetenschappelijke methodes van onderzoek komen – hoe krachtig en bruikbaar ook – vaak neer op het toepassen van wetenschappelijke informatie zonder ‘wijsheid’. 
Kunst geeft toegang tot andere manieren van weten. Kunst is de magie die we nodig hebben.

Kunst en ecologie
Kunst geeft speelruimte om te onderzoeken, experimenteren en vragen te stellen. Het geeft mij de mogelijkheid om voor deze tijd relevante onderwerpen aan te kaarten. Onderwerpen waarvan ik vind dat we er goed aan doen om er aandacht aan te besteden. Ik ben met name gefascineerd door de verschillende manieren waarop mensen de wereld waarnemen en hoe dat zich uit in het vormgeven van onze leefomgeving. We worden ons steeds meer bewust van de gevolgen van ons handelen voor de levende wereld. 

Met mijn kunst wil ik recht doen aan al het leven. 

 ‘Alleen een verhaal over alle levende wezens is heilig en de moeite waard’
~ Zwarte Eland. 

De centrale vraag voor mij is hoe we het leven op aarde minder geweld aan kunnen doen en kunnen toegroeien naar een evenwichtige situatie, waarin we leven in harmonie met onze omgeving. Ik doe gedurende mijn beeldende proces onderzoek naar de ecologische realiteit, waarin levensvormen met elkaar verstrengeld zijn. Iets waartegen de mens zich neigt af te zetten en wat zich uit in een ecologische (en spirituele) crisis. Ik wil mijn eigen bewustzijn vergroten, en vervolgens bijdragen aan een groeiend bewustzijn van anderen. Activisme lijkt bij dit proces een uitgangspunt te moeten zijn: het maken van kunst wordt politiek. Het is een symptoom van hoe erg het geworden is. Ik hoop dat mijn kunst helpt iets te zeggen over de werkelijkheid. Het kan lastig zijn voor mensen om het grote plaatje te zien. Als kunstenaar wil ik helpen om een beeld te vormen van grootheden als klimaatverandering. Grootheden die zo belangrijk zijn voor onze toekomst. Bovendien kan kunst ons helpen met crisissituaties om te gaan.

Making – and recognizing – kin is perhaps the hardest and most urgent part’
~ Donna Haraway in ‘Staying with the trouble: making kin in the Chtulucene’ (2016)

Wil je meer weten of zien?